ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2553 ค่ายทหารลำภูรา วันที่ 6 - 8 มกราคม 2553

ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2553 ค่ายทหารลำภูรา วันที่ 6 - 8 มกราคม 2553

ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2553 ค่ายทหารลำภูรา วันที่ 6 - 8 มกราคม 2553