รร.บ้านไร่ออก ประกาศราคากลางติดตั้งขยายเขตปรับปร..

ประกาศราคากลางติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของรร.บ้านไร่ออก  คลิกดูรายละเอียด