​ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นล..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๕๕ บาท
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๕๕ บาท
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดที่นี่