ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ


ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง 
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่