ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสีย


ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอดจังหวัดตรัง 
เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่