ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 355 บาท ดังนี้
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 309 บาท ดังนี้
จึงขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลห้วยยอด  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้เขียน burtip| 20 มิย. 2561 เวลา 12:12 น.| 0| 373| ประกาศ_รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก