ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท ดังนี้
1.นายศราวุฒิ รัชตกิจไพศาล
2.นายวรวัฒน์ อินดำ

จึงขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลห้วยยอด  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม