ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศแ..


ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่