ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอดจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้
 
ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท

อ่านรายละเอียดที่นี่