Gallery

โรงพยาบาลห้วยยอด รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน จากการประกวดพื้นที่ต้นแบบแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก โดยมีนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้มอบ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561