โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
 17 หมู่ 2 ถนน เทศารัษฎา ตำบล เขาขาว อำเภอ ห้วยยอด
 จังหวัด ตรัง 92130
 โทรศัพท์ 07-5271-049 หรือ 07-5272-063
 โทรสาร 07-5272-064

  แผนที่โรงพยาบาล
   ช่องทางการติดต่อ

องค์กรแพทย์

0-7527-1049

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0-7527-1049
กลุ่มการพยาบาล  0-7527-1049
กลุ่มงานทันตกรรม 0-7527-2082
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 0-7445-1751
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 0-7445-1751
กลุ่มงานประกันสุขภาพสารสนเทศทางการแพทย์ 0-7527-1049
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 0-7445-1751
กลุ่มงานกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู 0-7445-1751
งานบัญชีและการเงิน 0-7529-0742
 
 
 
  ติดต่อสอบถาม
 

กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็นลงในช่อง