ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกระบบบำบัดน้ำเสีย [10 ตค. 2561 เวลา 15:38 น.] (14/0)
  2. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [04 ตค. 2561 เวลา 10:44 น.] (83/0)
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [24 กย. 2561 เวลา 11:35 น.] (56/0)
  4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก [20 กย. 2561 เวลา 17:18 น.] (88/0)
  5. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [14 กย. 2561 เวลา 15:05 น.] (181/0)
  6. ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง.. [12 กย. 2561 เวลา 18:29 น.] (125/0)
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.. [23 สค. 2561 เวลา 16:40 น.] (159/0)
  8. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [23 สค. 2561 เวลา 10:38 น.] (434/0)
  9. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่.. [02 สค. 2561 เวลา 12:39 น.] (186/0)
  10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก [25 กค. 2561 เวลา 15:02 น.] (122/0)