ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ปรกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [17 มค. 2562 เวลา 10:48 น.] (0/0)
  2. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [10 มค. 2562 เวลา 16:40 น.] (120/0)
  3. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด.. [08 มค. 2562 เวลา 14:48 น.] (81/0)
  4. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒.. [02 มค. 2562 เวลา 13:41 น.] (74/0)
  5. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง [27 ธค. 2561 เวลา 16:13 น.] (63/0)
  6. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง [27 ธค. 2561 เวลา 16:13 น.] (53/0)
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน.. [27 ธค. 2561 เวลา 16:13 น.] (112/0)
  8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 ราย.. [27 ธค. 2561 เวลา 16:12 น.] (130/0)
  9. ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธี.. [24 ธค. 2561 เวลา 17:11 น.] (147/0)
  10. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ [20 ธค. 2561 เวลา 22:10 น.] (56/0)