ตารางให้บริการคลินิกเลิกบุหรี่่

 
คลินิคเลิกบุหรี่
หมายเลขโทรศัพท์ :- 089-6450991
สถานที่ :- คลินิกเลิกบุหรี่ ห้องหมายเลข 16
 
|| คลินิกในเวลาราชการ
 
  วันจันทร์ เวลา 08.30-12.00น.  เวลา 13.00-16.00น.
 

                         คลินิกเลิกบุหรี่                     คลินิกเลิกบุหรี่

  วันอังคาร เวลา 08.30-12.00น.
เวลา 13.00-16.00น.
 

                         คลินิกเลิกบุหรี่                      คลินิกเลิกบุหรี่

  วันพุธ เวลา 08.30-12.00น.  เวลา 13.00-16.00น.
 

                         ปฏิบัติงานในชุมชน                 คลินิกเลิกบุหรี่

  วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00น.
เวลา 13.00-16.00น.
 

                         ปฏิบัติงานในชุมชน                ปฏิบัติงานในชุมชน 

  วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น.  เวลา 13.00-16.00น.

                                  คลินิกเลิกบุหรี่                    คลินิกเลิกบุหรี่


   
 
โรงพยาบาลห้วยยอด 17 หมู่ 2 ถ.เทศารัษฎา ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 07-5271-049, 07-5272-063 โทรสาร 07-5272-064