เข้าสู่เว็บไซต์ | Facebook

โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
 17 หมู่ 2 ถนน เทศารัษฎา ตำบล เขาขาว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง 92130
 โทรศัพท์ 07-5271-049 หรือ 07-5272-063
 โทรสาร 07-5272-064