​​
 

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศแ.. [23 พค. 2561 เวลา 09:19 น.] (0/0)
  2. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็.. [17 พค. 2561 เวลา 16:19 น.] (145/0)
  3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู.. [16 พค. 2561 เวลา 11:20 น.] (140/0)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศแ.. [15 พค. 2561 เวลา 10:56 น.] (98/0)
  5. ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปรบมาณ .. [11 พค. 2561 เวลา 14:23 น.] (114/0)
  6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่.. [26 เมย. 2561 เวลา 15:17 น.] (307/0)
  7. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต [20 เมย. 2561 เวลา 16:17 น.] (216/0)
  8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า.. [19 เมย. 2561 เวลา 16:36 น.] (330/0)
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน [02 เมย. 2561 เวลา 10:57 น.] (475/0)
  10. รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน [31 มีค. 2561 เวลา 13:51 น.] (523/0)